Låt ingen
stanna upp.

The Upskill Company har ett innovativt sätt att arbeta med kompetensförsörjning.

Utvecklingen går fort idag, fortare än någonsin, och den kommer bara att gå fortare. Det betyder att vi måste tänka på nya sätt kring ledarskap, lärande och vem som är lämplig för vad. Upskilling och reskilling och lärande i stort kommer att vara centralt inom de verksamheter som vill vara en del av framtiden.

Den röda tråden i det vi gör är att människor med rätt potential kan lära sig nästan vad som helst. Ett sätt att lösa bristen på medarbetare i en viss roll är att hitta dessa människor. Ett skräddarsytt utbildningsprogram gör att tidigare sakkunskap blir sekundärt.

Uppgradera.
Uppdatera.

Uppgradera – När en verksamhet behöver utöka sin verksamhet med nya medarbetare börjar vi med att göra ett urval baserat på förmåga och motivation. Det andra steget är ett skräddarsytt utbildningsprogram på tolv veckor för att möta exakt de behov som finns. När våra rekryter har genomgått utbildningen blir de anställda av oss och påbörjar sitt konsultuppdrag hos vår kund. Efter ett år har vår kund möjlighet att ta över dem som anställda.

Uppdatera – Att ta vara på den kompetens som redan finns inom en verksamhet blir allt viktigare när efterfrågan är stor och förändringshastigheten är hög. Att skapa en verksamhetskultur där kontinuerligt lärande ses som både nödvändigt och centralt är ett sätt att få människor att vilja växa och utvecklas inom verksamheten. Vår lösning går att applicera även på befintlig personal när det finns behov av att ta intern kompetens från a till b, eller kanske c. Förutsättningar och krav bestämmer hur vi anpassar både urval och utbildning i dessa lösningar.

Nya
möjligheter.

För att få veta mer om våra aktuella projekt och hur ansökningsprocessen går till, läs vidare på vår karriärsida.

Nu har vi öppnat ansökningen för vårt tredje program tillsammans med H&M Group. Läs mer här och ansök! 

Följ oss på LinkedIn för uppdateringar om när vi släpper nya program. 

 

Fördomsfritt urval
& accelererad inlärning.

Urvalet av kandidater är den viktigaste delen i vår process. Genom att testa logisk förmåga, motivation och vissa personliga egenskaper kan vi identifiera de som är bäst lämpade för en viss roll eller uppgift, oavsett deras bakgrund eller tidigare meriter.

Men hur är det möjligt att lära upp någon till startklart läge på veckor snarare än år? Svaret är komplext men i stora drag handlar det om att när vi sätter upp ett skräddarsytt utbildningsprogram, oavsett om det gäller nya eller befintliga medarbetare, handlar det om ett par centrala områden som skiljer sig från traditionella utbildningsprogram: praktisk tillämpning, kontinuerlig testning och en extremt tydlig målbild.

Rätt människa kan lära sig
nästan vad som helst.

The Upskill Company har en innovativ lösning för kompetensförsörjning. Urvalsprocessen för våra kandidater är fokuserad på potential och talang, inte tidigare meriter. Vi skräddarsyr ett intensivt utbildningsprogram och våra motiverade rekryter är produktiva från dag ett när de kommer ut på sin nya arbetsplats.

Kontinuerligt lärande är centralt i allt vi gör. Nyfikenhet och förändringsvilja är centrala egenskaper för verksamheter som vill fortsätta utvecklas.

Vår lösning för kompetensförsörjning går att använda både för befintliga personal och vid behov av nya medarbetare. Hör av dig om du vill veta mer.

Gabriel – CEO Louise – COO Anders – HR