Vi utvecklar
kompetens.

Vi på The Upskill Company jobbar med kompetenslösningar inom IT & tech. Vi kan hjälpa dig att hitta nya medarbetare eller omvandla intern kompetens med våra upskill- & reskillprogram. Vi tar fram rätt lösning för din verksamhet. Vill du veta mer?

Jag vill veta mer.

Uppgradera.
Uppdatera.

Uppgradera – När en verksamhet behöver utöka sin verksamhet med nya medarbetare börjar vi med att göra ett urval baserat på förmåga och motivation. Det andra steget är ett skräddarsytt utbildningsprogram på tolv veckor för att möta exakt de behov som finns. När våra rekryter har genomgått utbildningen påbörjar de sitt konsultuppdrag hos vår kund. Efter ett år har vår kund möjlighet att ta över dem som anställda.

Uppdatera – Att ta vara på den kompetens som redan finns inom en verksamhet blir allt viktigare när efterfrågan är stor och förändringshastigheten är hög. Att skapa en verksamhetskultur där kontinuerligt lärande ses som både nödvändigt och centralt är ett sätt att få människor att vilja växa och utvecklas inom verksamheten. Vår lösning går att applicera även på befintlig personal när det finns behov av att ta intern kompetens från a till b, eller kanske c. Förutsättningar och krav bestämmer hur vi anpassar både urval och utbildning i dessa lösningar.

Rätt person kan lära sig nästan
vad som helst.

Urvalet av kandidater är den viktigaste delen i vår process. Genom att testa logisk förmåga, motivation och vissa personliga egenskaper kan vi identifiera de som är bäst lämpade för en viss roll eller uppgift, oavsett deras bakgrund eller tidigare meriter.

Men hur är det möjligt att lära upp någon till startklart läge på veckor snarare än år? Svaret är komplext men i stora drag handlar det om att när vi sätter upp ett skräddarsytt utbildningsprogram, oavsett om det gäller nya eller befintliga medarbetare, handlar det om ett par centrala områden som skiljer sig från traditionella utbildningsprogram: praktisk tillämpning, kontinuerlig testning och en extremt tydlig målbild.

Låt ingen
stanna upp.

Kontinuerligt lärande är centralt i allt vi gör. Nyfikenhet och förändringsvilja är vitala egenskaper för både individen och verksamheter som vill fortsätta utvecklas.

Därför handlar våra program inte om att tillfälligt täppa igen ett kompetensgap utan om att utrusta våra deltagare med de verktyg de behöver för att fortsätta lära sig – och aldrig stanna upp.

Att investera i kompetens
lönar sig alltid.

Vår lösning för kompetensförsörjning går att använda både för befintlig personal och vid behov av nya medarbetare. Hör av dig om du vill veta mer.

Kontakta oss.

Få värdefulla tips och verktyg för hur vi bäst tar hand om bra personer, hur vi ser till att de har rätt kompetens för framtiden och vad dagens förändringshastighet har för effekt.

Läs mer om kommande webinar och anmäl dig här!

Upptäck våra
webinar.

The Upskill Podcast
med Emma & Louise.

The Upskill Podcast är en podd om upskilling och reskilling och hur vi möter framtidens kompetensbehov inom tech.

Kontakt