Hur är det möjligt att lära sig en ny roll på bara 12 veckor?

2022.09.07

Den frågan får vi alltid.  Så låt oss försöka förklara.

The Upskill Company erbjuder 12 veckors intensivutbildningar som bygger på vetenskapligt beprövade metoder och inlärningstekniker. De kan, och behöver, skilja sig från traditionella utbildningsprogram eftersom vi ställer höga krav på de kandidater vi tar in, har en mycket begränsad tidsram att arbeta med, och har extremt specifika mål att arbeta mot. Vi bygger våra program för kundens specifika behov där huvudfokus ligger på de tekniska delarna, men utöver det tillför vi en del av den mänskliga kompetens som behövs för att lyckas i vilken arbetsmiljö som helst.

Vi planerar och hanterar utbildningen och när det gäller utbildningspartners väljer vi alltid att arbeta med experter inom området, inte nödvändigtvis utbildade pedagoger. För våra kandidater ska inte bli teoretiker, de ska kunna arbeta praktiskt. Och om vi jämför hur många praktiska kodtimmar som ingår i en mer traditionell utbildning med våra program är det en försvinnande liten del som vi faktiskt matchar på våra 12 veckor.

Ja, våra program är ett snabbt sätt för människor att byta karriär. Men det betyder inte att det är lätt. Det är inte vem som helst som klarar av ett Upskill-projekt. Vi lägger mycket energi på att hitta rätt människor med rätt sorts egenskaper som har de förutsättningar och den motivation som krävs för att hantera den här typen av utmaning. Genom att testa logisk förmåga, motivation och vissa personliga egenskaper kan vi identifiera de som är bäst lämpade för en viss roll eller uppgift. 

Och visst, det krävs engagemang och en långsiktighet hos mottagaren för att göra något sånt här. För ingen kan bli expert på bara 12 veckor. Men efter utbildningen kommer våra deltagare att ha lärt sig tillräckligt för att kunna ta sig an enklare uppgifter och bidra till sina team genom att avlasta seniora kollegor som får tid till annat. Sen är tanken att de ska fortsätta lära sig mer allteftersom. Och att se vad våra upskillare har lärt sig på bara tolv veckor brukar vara en liten eld i baken på de som redan jobbar där – en tankeställare – vad har de lärt sig för nytt det senaste året?

Kontakt