7 tips på hur du rekryterar på potential

2022.11.23

Att anställa rätt människor är helt avgörande för att företag ska hänga med i utvecklingen och behålla sin konkurrenskraft. Men att rekrytera blir allt svårare. Som arbetsgivare behöver du därför börja titta bortom CV:n och formella meriter och fokusera mer på potential och att lära upp personer med rätt egenskaper. Men hur gör man det på bästa sätt?

1. Tänk långsiktigt
Det handlar om att tänka om, att sluta begränsa kandidatpoolen till hur läget ser ut nu och börja tänka mer långsiktigt. Att ha framförhållning i rekryteringsarbetet och fundera på vad som är viktigt under kommande år är centralt för att göra en kvalitativ rekrytering.

2. Identifiera de egenskaper som behövs
Istället för att titta på erfarenhet, fundera på vilka egenskaper som behövs för att lyckas i en roll. Om du t.ex. ska anställa en Software Engineer bör du kanske fokusera på problemlösning, kommunikation, teamwork och affärssinne. Och fundera även på vilka egenskaper som behövs för att uppnå ett balanserat och brett team. Kanske behöver du någon som tar initiativ? Eller som har kompetens inom innovationsledning eller planering?

3. Hitta människor som vill och kan lära sig nytt
Att rekrytera på potential handlar om att hitta människor med rätt motivation och förmågan att anpassa sig och lära sig nya saker och att ge dessa människor rätt verktyg och förutsättningar för att utvecklas.

4. Våga leta utanför branschen
Branschvana är något som alldeles för många fäster sig vid. För att utöka er kandidatpool kan det vara värt att fundera på i vilka andra yrken de egenskaper du söker är viktiga och där det ställs liknande krav. T.ex. brukar en person som jobbat inom någon form av serviceyrke vara grundläggande skolad i att bemöta människors behov.

5. Arbeta med tester
Genom att testa logisk förmåga och personliga egenskaper kan man förutse arbetsframgång och maximera chansen att välja rätt kandidat för jobbet. 

6. Börja med ett pilotprojekt
Det är svårt med förändring, så försök inte göra allt på en gång. Hitta ett tydligt område där ni har störst problem att hitta folk och börja där. 

7. Var inte rädd att ta hjälp utifrån
Det är lätt att bli hemmablind; en extern partner kan hjälpa dig att lyfta blicken, ställa obekväma frågor och göra nödvändiga analyser.

Kontakt