AI och framtiden: Kompetensutveckling helt avgörande

2023.12.11

Det sker många och snabba förändringar just nu. Digitaliseringen och AI-utvecklingen skapar många möjligheter samtidigt som den ställer helt nya kompetenskrav. Därför blir medarbetares möjlighet till kompetensutveckling en central konkurrensfördel för många företag framöver. Men var och hur börjar man? I den här artikeln har vi listat några tips för att komma igång.

5 steg för att rusta din arbetsstyrka för AI-eran: 

Det är viktigt att förstå att kompetensutveckling inom AI inte är en isolerad aktivitet, det är en kontinuerlig lärresa som inte tar slut. Och det är inte begränsat till rent tekniska frågor, det gäller att jobba med det här på alla nivåer för att få ut konkreta affärsvärden.

Ta fram tydliga mål och planer
Ett strukturerat arbete med kompetensutveckling behöver vara direkt kopplat till verksamhetens transformation. Var befinner ni er på er AI-resa?  Och vart vill ni? Ta fram tydliga mål och planer kopplat till behovsanalysen och skapa dedikerade, tvärfunktionella team, inklusive HR- och sakkunniga för smart genomförande av dessa.

Inse att kompetensutveckling måste få ta tid
Det gäller att sätta av ordentligt med tid för medarbetarna att öka sin kompetens. Det kontinuerliga lärandet måste vara en del av vardagen. Se till att planera för lärande, och var tydlig med vad som förväntas. 

Stötta medarbetare att nå sina karriärmål
Att ha en chef eller någon inom organisationen som visar att de tror på en är jätteviktigt. Se till att alla medarbetare får individuella utvecklingsplaner, regelbundna utvecklingssamtal och återkommande feedback på sitt arbete. Vikten av feedback går inte att överdriva! 

Koppla lärandet till praktiken
Se till att dina anställda snabbt kan omsätta teori i praktiken genom att ha konkreta mål med kompetensutvecklingen, och var tydlig med vad det förväntade värdet är.

Var inte rädd att ta hjälp utifrån
Vid alla betydande förändringar är det viktigt att veta vad mål och syfte är, och hur vägen dit ser ut. Att lösa den typen av frågor kan vara svårt, speciellt tidigt i en förändringsprocess, så var inte rädd för att ta hjälp av en extern partner för att få rätt start.

Tips på utbildningar inom AI:

Vi på The Upskill Company erbjuder företagsspecifika utbildningar, kontakta oss om du är intresserad av att veta mer. Nedan har vi också listat några länkar med bra och befintliga utbildningar som vi hoppas kan vara till nytta för dig eller din organisation.

AI Sweden: https://www.ai.se/sv/ekosystem/din-gateway-till-ai-varlden

Dataföreningens Kompetens: https://www.dfkompetens.se/vara-utbildningar/

NyTeknik Education: https://www.nyteknikeducation.se/produkt/tillampad-ai-teknikorientering-vardepotential-strategi/

Kontakt