Företag bör byta taktik – inte folk 

2023.02.09

Att bygga en konkurrenskraftig organisation som håller för framtiden handlar om att ge personalen förutsättningar att växa och lära sig nytt.
-Uppmuntra personer som vågar och vill, råder Louise Vanerell, COO på The Upskill Company.

I dagens snabbt föränderliga verklighet behöver organisationer bli mer flexibla och bättre på att anpassa sig. Det ställer nya krav på ledarskap, rekrytering och inte minst kompetens.

– Det handlar om att hitta motiverade och intellektuellt nyfikna personer som kan växa och tänka bortom den roll de först intervjuades för. På så sätt slipper du byta ut hela din arbetsstyrka bara för att saker och ting förändras, säger Louise. 

The Upskill Company har valt att helt fokusera sin rekryteringsprocess kring motivation och personliga egenskaper istället för att lägga vikt vid vad personer kan idag. 

Sakkunskaper går alltid att addera. Det är hur man löser problem, tar till sig nytt och vilka verktyg man har för att applicera sina kunskaper som säger något om vad man kommer att ha för värde framåt, säger Louise.

Så hur tar man bäst tillvara på nyfikna och drivna medarbetare?

– Det handlar om att skapa en lärandekultur. Att erbjuda medarbetare utmanande uppgifter, utveckling i både nuvarande och framtida roller och att uppmuntra och stötta anställdas förmåga och vilja att både söka och dela ny kunskap.

Ta fram tydliga mål och planer
– Ett strukturerat arbete med kompetensutveckling behöver vara direkt kopplat till verksamhetens transformation. Var är ni nu? Och vart vill ni? Ta fram tydliga mål och planer kopplat till behovsanalysen och skapa ett dedikerat, tvärfunktionellt team, inklusive HR- och sakkunniga för agilt genomförande av dessa.

Inse att kompetensutveckling måste få ta tid
– Det gäller att sätta av ordentligt med tid för medarbetarna att öva. Det kontinuerliga lärandet måste vara en del av vardagen. Se till att planera in tid, och var tydlig med vad som förväntas. 

Stötta medarbetare att nå sina karriärmål
Att ha en chef eller någon inom organisationen som visar att de tror på en är jätteviktigt. Se till att alla medarbetare får individuella utvecklingsplaner, regelbundna utvecklingssamtal och återkommande feedback på sitt arbete. 

Använd konsulter bättre
– Ett vanligt misstag är att ta in konsulter som ensamma gör allt det där nya. Saknar ni kompetens internt och behöver ta in konsulter ska ni se till att lära av dessa. Duktiga medarbetare måste involveras i framtidsresan, det är ju dem som är era kärnresurser. 

Kontakt