Så rustar du din arbetsstyrka för framtiden.

2023.11.20

Att bygga en konkurrenskraftig organisation som håller för framtiden handlar, mer än någonsin, om att kunna planera och utveckla rätt kompetens. Men hur förutser och anpassar man sig egentligen till de framtida kompetensbehoven? Här kommer våra bästa tips:

7 viktiga steg för att framtidssäkra rätt kompetens.


1. Omvärldsbevaka löpande

Att hela tiden hålla koll på omvärlden och allt det där nya som kan komma att påverka er är centralt för att ligga steget före och kunna bemöta framtida utmaningar.

2. Sätt tydliga affärsmål
Att ta reda på vilken kompetens ni kommer att behöva framåt handlar om att granska affärsmålen och utifrån dessa fundera på vilka behov ni har och vad ni kommer att behöva fylla på med under de närmaste åren. 

3. Inse att vi lever i ständig förändring
Dagens snabbt föränderliga verklighet kräver att vi är flexibla. Det är inte så enkelt som att göra upp planer och hålla sig till dem, utan vi kommer att behöva skifta fokus, målsättningar och kompetenser lite hela tiden. 

4. Identifiera gapen
Innan du börjar utforma din strategi är det viktigt att få koll på nuläget. Var är ni och vart vill ni? Och fokusera främst på kompetensgapen och det ni behöver täcka. Förlora inte tid på att utförligt kartlägga den kompetens som finns idag, den kommer snart att vara inaktuell ändå. 

5. Omvandla kompetens internt
Se till att skapa möjligheter för dina medarbetare att växa och utvecklas inom verksamheten. Våga göra insatser för att kunskapsförflytta folk till där det finns konkreta behov. Om du till exempel behöver agila coacher, fundera på vilka funktioner som har potential att fylla den rollen. 

6. Prioritera människor som vågar och vill
Ett sätt att stärka din organisation är att rekrytera motiverade och intellektuellt nyfikna personer som kan växa och tänka bortom den roll de först intervjuades för. På så sätt har du utvecklingspotential inom den etablerade arbetsstyrkan när saker och ting förändras. 

7. Ta hjälp!
Ett professionellt stöd kan göra hela skillnaden. Vi på The Upskill Company kan hjälpa dig och din organisation att ställa om för framtiden genom att erbjuda analyser och skräddarsydda kompetensförflyttningar.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss!

Kontakt