Tillsammans med Microsoft Sverige
skapar vi ny kompetens.

Kraven på skärpt säkerhet ökar. Samtidigt är bristen på cyberkompetens akut. För att accelerera kompetensförsörjningen inleder The Upskill Company ett samarbete med Microsoft Sverige. 

Många bolag står idag med stora kompetensbehov när det kommer till cybersecurity, och med detta samarbete finns nu möjligheten för Microsofts kunder att hitta rätt kompetens som kommer att utvecklas tillsammans med verksamheten.

– Prognoser visar att vi i Sverige kommer att ha en brist på 70 000 yrkesverksamma inom techbranschen under kommande år, däribland många inom cybersäkerhet. Den stora bristen är ett allvarligt hot mot Sveriges digitaliseringsresa – inte minst eftersom säkerhet är en viktig förutsättning i den resan. På Microsoft Sverige brinner vi för den här typen av frågor varför det är väldigt glädjande att vi nu krokar arm med The Upskill Company för att motverka den kommande bristen, säger Thomas Floberg, vice vd och operativ chef för Microsoft Sverige.

Satsningen syftar till att skola om personer som vill, och har rätt förutsättningar, för att jobba inom cybersäkerhet, mer specifikt som Security Operations Analyst. Under intensivutbildningen kommer deltagarna att lära sig grunderna inom SecOps med fokus på Sentinel och Defender. Efter utbildningen anställs alla som konsulter hos The Upskill Company. Efter ett år som konsult finns en option att kostnadsfritt erbjuda anställning.

Behöver du
kompetens?

Nu finns möjlighet för Microsofts kunder att anmäla intresse för att ta del av framtidens kompetens inom säkerhet. 

Kontakta oss.

Kontakt