Strategier för att säkra kompetens och intern rörlighet.

2023.11.08

Att ta vara på den kompetens som redan finns inom en verksamhet blir allt viktigare när efterfrågan är stor och förändringshastigheten är hög. Och att skapa en verksamhetskultur där medarbetare ges möjlighet att växa och utvecklas inom verksamheten är en förutsättning för att behålla kvalificerad personal.

Under detta webinar får du användbara verktyg för, och insikter om, hur du aktivt arbetar med upskilling & reskilling av befintlig personal.

💡Fördelar med intern rörlighet.
💡Vanligaste fallgroparna.
💡Strategier för hur du implementerar effektiva kompetens- och karriärutvecklingsprocesser.

Tid: 30 minuter

Jag vill titta.

Talare

Louise Vanerell, COO på The Upskill Company

Louise har lång erfarenhet av att arbeta med projektledning, arbetssätt och förändringsledning och arbetar idag med att hjälpa stora bolag med sin strategiska kompetensförsörjning. 

Talare

Emma Annerud, Head of Marketing & Communications på The Upskill Company

Emma har flera års erfarenhet av att jobba med kommunikation, marknadsföring och projektledning och att driva frågor kring företagskultur och employer brand.

Kontakt