7 tips för snabbare och bättre inlärning

2023.09.14

Förmågan att lära sig nytt är en av de absolut viktigaste och mest efterfrågade kompetenserna idag. Men för att hänga med i den snabba utveckling som sker just nu krävs lite metod. Nedan har vi därför listat några tips på hur du lär dig på bästa sätt enligt forskningen. 

Arbetsminne och långtidsminne
Nyckeln till effektivt lärande är att känna till hur vårt minne fungerar och att förstå dess begränsningar. Därför behöver vi börja med en kort genomgång av hjärnans två minnessystem, arbetsminnet (också kallat korttidsminnet) och långtidsminnet, och hur de samverkar.

Arbetsminnet är väldigt begränsat och innehåller bara den information som du fokuserar på just nu, medan långtidsminnet kan hantera hur mycket och komplex information som helst och innehåller allt du kan och vet sedan tidigare.

För att lära oss något behöver vi flytta över information från arbetsminnet till långtidsminnet. Och för att information ska hamna där, och stanna kvar som kunskap, behöver den bearbetas och tolkas. För det är först när hjärnan upptäcker mönster och kan koppla ihop nya fakta med tidigare erfarenheter som vi kan förstå och skapa mening kring det. Vilket betyder att ju mer förkunskaper vi har kring något, desto lättare har vi att fortsätta tänka på det och därmed förstå det. Vilket leder oss in på tips nummer ett.

1. Börja med det mest grundläggande
Eftersom förkunskaper underlättar tankeprocessen behöver du börja med det allra enklaste och förstå den grundläggande terminologin innan du kan fortsätta att bygga på din kunskap.

2. Se till att avlasta arbetsminnet
Eftersom arbetsminnet har en begränsad kapacitet är det viktigt att tömma det med jämna mellanrum. T.ex. genom att skriva ner nyckelord eller centrala begrepp som du kan återvända till senare.

3. Repetera regelbundet
För att du ska minnas behöver du gå tillbaka till och granska informationen regelbundet, särskilt när kunskapen är ny. Det hjälper hjärnan att göra snabbare kopplingar och skapar djupare spår i din hjärnbark.

4. Testa din kunskap
Att aktivt testa och använda dina kunskaper genom att försöka förklara dem för någon annan eller genom att använda dem i praktiken hjälper dig att förstå dem på en djupare nivå. Dessutom är misstag en viktig del av inlärningsprocessen, eftersom de fungerar som tydliga signaler för hjärnan att det finns områden som du behöver förbättra och fördjupa din förståelse kring.

5. Ta regelbundna pauser
Undvik att överbelasta dig med långa studiepass. Kortare och mer fokuserade sessioner ger bättre resultat. Dessutom bearbetar hjärnan information även under passiva perioder och det är ofta under pauser, när vi låter den arbeta i bakgrunden, som bitarna faller på plats. 

6. Undvik distraktioner
Håll fokus när du studerar och undvik distraherande element som t.ex din telefon. Hjärnan behöver tid för att bearbeta ny information och presterar bäst om den får fokusera ostört på det den ska utföra.

7. Lär dig tillsammans med andra
Genom att förklara och diskutera ämnen med andra kan du få en djupare förståelse för ämnet och snabbt upptäcka var du har kunskapsluckor. Att lära sig tillsammans kan också vara mer motiverande än att göra det ensam.

Nyfiken på mer? Lyssna på vårt poddavsnitt om hur du blir en effektiv “Super Learner”.

Kontakt