Företag behöver en mer mångsidig arbetsstyrka för att möta cyberhoten

2023.01.30

I takt med att cyberattacker ökar i omfattning och svårighetsgrad ökar också efterfrågan på folk som kan förhindra dessa. Men i dagsläget råder stor brist på cyberkompetens i Sverige, och speciellt oroande är bristen på mångfald.

Mångfald föder innovation, vilket är nödvändigt även inom cybersäkerhet som gått från att vara ett avgränsat område till att bli en central fråga i alla bolag. Att få in människor med nya perspektiv och bakgrunder i sina team är viktigt idag, för det handlar inte bara om brandväggar och säkra lösenord längre, det handlar om beteenden. Och vill man jobba övergripande med att förstå dessa och kunna förutse vad de kommer leda till behövs kompetenser och kvaliteter som är något annat än rent tekniska. 

Så hur hittar man dessa människor?

Det handlar om att tänka om, att sluta begränsa kandidatpoolen till ditt nätverk och de som redan verkar i branschen och börja rekrytera människor baserat på potential istället för tidigare meriter. Cybersäkerhet är ett levande område som hela tiden förändras, så viktigast är att hitta människor som vill och kan utvecklas i samma takt. 

Identifiera de egenskaper som behövs
När vi pratat med representanter i branschen, och när vi ställer frågan om vad som krävs för att jobba inom cybersäkerhet svarar de flesta att kommunikation, att kunna prioritera och att ha en etisk kompass är viktigast. Leta efter dessa egenskaper och personer som har lätt för att lära.

Testa alla sökande direkt
Genom att testa logisk förmåga och personliga egenskaper redan i det första steget i rekryteringsprocessen ser du direkt vilka som har potential bortom formella meriter. 

Undersök kandidatens motivation
Missa inte att ställa frågor om motivation och fundera på vilka personliga drivkrafter som krävs för att långsiktigt trivas och prestera i den tilltänkta rollen.

Titta inom den egna organisationen
Glöm inte leta efter motiverade och nyfikna personer som har de egenskaper du letar efter internt.

Var inte rädd att ta hjälp utifrån
Vi på The Upskill Company är vana vid att leta efter potential och att hitta dolda egenskaper och förmågor, och hjälper våra kunder både med rekrytering och med utbildningsprogram som möjliggör den här typen av rekryteringar.

Just nu samarbetar vi med Microsoft Sverige för att skola om personer som vill, och har rätt förutsättningar, för att jobba inom cybersäkerhet. Läs mer om projektet här!

Kontakt